lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

27. 2. 2004 | Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat
Brno (Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno) - Předmětem této studie je udržitelnost systému zemědělského podniku v ekologické, ekonomické a sociální dimenzi. Pro analýzu udržitelnosti byly navrženy metody indikace, indikátory a metody hodnocení. Indikátory byly vybrány na základě udržitelných trendů zemědělského hospodaření a stanovených kritérií. Udržitelný trend představuje: stabilizace prostředí, podniku a venkova. Pro výběr indikátorů byla stanovena kritéria: orientace na zemědělský subjekt, srozumitelné výstupy, společná terminologie pro akademickou, politickou a zemědělskou sféru, omezený počet indikátorů ve společných jednotkách, vybalancované zastoupení dimenzí, kontrolovaná a nenákladné data, nenákladné zpracování, aplikovatelnost v zemědělské politice.

1. 12. 2003 | Celostní přístup k poznání - Systémové myšlení
Heřmanův Městec - Není tajemstvím, že svět, ve kterém žijeme je složitý a že jeho komplikovanost neustále roste. Problémy jako je znečištění životního prostředí, ekonomické těžkosti, nedostatek energie, násilí, se dotýkají každého z nás a dosud neznáme recept, jak se s nimi vyrovnat. Změny kolem nás jsou tak rychlé a probíhají v takovém měřítku, že nám hrozí nejen „šok z budoucnosti“, ale i zánik civilizace.

25. 9. 2003 | Dejmal, Keller a Kohák chtějí vrátit udržitelný rozvoj do politické debaty
Praha (Ekolist) - Ivan Dejmal, Jan Keller a Erazim Kohák na dnešní tiskové konferenci představili manifest "Svoboda a udržitelnost". Manifest navazuje na závěry Johannesburské deklarace o trvale udržitelném rozvoji, které jsou zde aplikovány na konkrétní situaci v České republice.

15. 9. 2003 | Ženský princip a trvale udržitelný rozvoj
Praha (Gender Studies o.p.s.) - SEJDOU-LI SE DVĚ ŽENY A JEDEN MUŽ, KDO BUDE ŘÍDIT?
Sejdou-li se dva muži a jedna žena, kdo bude vařit kávu a psát zápis?

11. 9. 2003 | Metodika pro místní Agendy 21 v ČR - nová pomůcka pro plánování udržitelného rozvoje obce, města či regionu
Praha (Econnect) - Co ovlivňuje kvalitu našeho života, jak budeme žít za 20 a více let a jak budou žít naše děti? Jaký bude rozvoj našeho města, obce či regionu za 50 let? Je současný rozvoj dlouhodobě udržitelný? To jsou otázky na které bychom rádi znali odpověď. Odpověď můžeme sami ovlivnit a pomoci tvořit například v rámci tzv. místní Agendy 21 - procesu, který za využití strategického plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných vytváří plán udržitelného rozvoje v konkrétní obci, městské části, městě či regionu. Právě v těchto dnech vydal Český ekologický ústav po dvou letech příprav dosud chybějící publikaci Metodika pro místní Agendy 21 v ČR, která shrnuje všechny dosud získané zkušenosti s praktickým uplatňováním principů udržitelného rozvoje v podmínkách ČR prostřednictvím místních Agend 21.

3. 9. 2003 | Český i evropský den bez aut a Evropský týden mobility vyzývají: Nechte auto doma!
Praha (Econnect) - Druhá polovina září bude již tradičně patřit propagaci a akcím na podporu udržitelných způsobů dopravy. ČR se opět připojí k Evropskému týdnu mobility (ETM) - 16.-22.září a Evropskému dni bez aut (EDBA) - 22. září, Děti Země již pojedenácté vyhlásily na 19. září český Den bez aut (DBA). Připojit se mohou obce, města i každý z nás. Cílem akcí je upozornit na škodlivost utomobilové dopravy ve městech, podpořit veřejnou dopravu, cyklistiku a chůzi ve městech a také povzbudit vztah lidí ke svému městu.

2. 9. 2003 | Regionální politika Evropské unie
Praha (Ústav pro ekopolitiku) - Cílem regionální politiky Evropské unie je odstraňování negativních regionálních odlišností, tak přispívá k vyváženému a harmonickému rozvoji regionů a snižování rozdílů mezi jednotlivými oblastmi členských států Unie. Se vstupem kandidátských zemí do EU bude tato politika výrazně zaměřena i na Českou republiku.

27. 8. 2003 | BBC: Skotové fandí energii z obnovitelných zdrojů
(EcoMonitor) - Lidé žijící v okolí největší větrné farmy Skotska, vyjádřili svoji podporu myšlence, aby více energie v zemi bylo vyráběno z obnovitelných zdrojů. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti Mori Scotland, čtyři z pěti respondentů dávají přednost elektrické energii vyrobené větrnými turbínami.

25. 8. 2003 | Viktor Třebický: Lidé se nemusí vrátit do jeskyní a svítit si tam loučemi
(Hospodářké noviny) - Udržitelný rozvoj je podle ekologa Viktora Třebického jedinou alternativou pro budoucnost, zatím to však vypadá, že se civilizace vydává opačným směrem. "Máme sice teoretickou představu, jak k udržitelnému rozvoji přejít, bohužel se to zatím příliš nedaří v praxi," říká Třebický.

15. 7. 2003 | Nerovné ekonomické podmínky mezi pěti základními druhy dopravy v ČR
Praha - Požadavek rovných ekonomických podmínek pro podnikání v jednotlivých druzích dopravy je z hlediska ekonomické teorie neoddiskutovatelný. Vesměs není zpochybňován. V praxi ale vesměs není naplněn. Vážným problémem je vymezení a zejména vyčíslení nekalkulovaných nákladů základních druhů dopravy v ČR + jeho porovnání s jejich nekalkulovanými výnosy.

14. 7. 2003 | Zamyšlení nad diskusí o Ekologické daňové reformě
Heřmanův Městec - Na posledním setkání jsme diskutovali na téma Ekologická daňová reforma (EDR). Z diskuse vyplynulo, že většina zúčastněných lidí považuje za nejlepší a nejschůdnější cestu změn k Trvalé udržitelnosti (TU), přes ekonomické nástroje a peníze. Tento názor vyplývá z naší praktické zkušenosti, že lidé slyší především na různé druhy výhod, majetek a peníze. Je též známo, že zákonodárci jsou pod různými tlaky lobbyistických skupin a významným vlivem pro jejich rozhodování, jsou i jejich osobní zájmy. Takže není divu, že koncepčnost řešení a zdravý rozum často ustupují velkým a rychlým ekonomickým ziskům. Že naší Západní civilizaci vládne jednostranně ekonomika vyplývá i z častého preferování krátkodobých cílů před cíly dlouhodobými, kde je pomalejší návratnost investic a ekonomické zisky jsou zatíženy vyšší mírou rizika.

26. 6. 2003 | Napsali o nás v Econnectu: Zprovozněné stránky projektu O NÁS? S NÁMI! uvozují druhý díl odborné diskuse
Praha (Econnect) - Od poloviny června 2003 jsou v plném provozu webové stránky projektu O NÁS? S NÁMI! aneb strategie udržitelného rozvoje očima aktérů z environmentální, ekonomické a sociální sféry na adrese http://www.udrzitelnyrozvoj.ecn.cz. Na stránkách naleznete nejen informace o projektu, ale i vše podstatné a aktuální o probíhající institucionalizaci udržitelného rozvoje v České republice.

20. 6. 2003 | Udržitelný rozvoj očima známých osobností ze světa politiky, vědy, kultury, šoubyznysu i sportu
Praha (Hra o zemi) - Zajímá Vás, co si pod pojmem udržitelný rozvoj představují známé osobnosti? Na webových stránkách projektu HRA O ZEMI si můžete přečíst průběžně aktualizovanou anketu, ve které na otázku "Co je podle vás trvale udržitelný rozvoj?" odpovídají například: Zdeněk Škromach, Petra Buzková, Libor Ambrozek, Pavel Liška, Jan Kraus, Václav Bělohradský, Aňa Geislerová, Michaela Jílková, Erazim Kohák a další. Svůj názor či komentář v diskusi můžete vyjádřit i vy!

19. 6. 2003 | Johannesburg: žádný další summit
Praha (Ústav pro ekopolitiku) - Rozhovor o smyslu a struktuře Světového summitu o udržitelném rozvoji, o síle světových velmocí, lobbingu a „tempu doby“ s účastníkem johannesburského summitu Viktorem Třebickým, pracovníkem Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. a delegátem mezinárodní organizace ANPED.

19. 6. 2003 | Johannesburg: malá velká řešení pro záchranu planety
Praha (Ústav pro ekopolitiku) - Summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu potvrdil, že podmínkou udržitelného fungování společnosti jako celku je udržitelné fungování místních společenstev.
„Místní akce hýbou světem“ – takové bylo motto největší paralelní události Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu: Summitu místních správ (Local Govenrment Session), který proběhl mezi 27. a 30. srpnem 2002. Posláním tohoto setkání, nejčastěji označovaného „summit starostů“, bylo hledat opatření, která urychlí přechod k udržitelně fungujícím komunitám a městům.

1 | 2 | Další
webdesign & publikační systém
ECONNECT