lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Platforma O NÁS? S NÁMI! je neformální sdružení institucí a odborníků ze všech oblastí společenského života České republiky – z oblasti:

 • ekologie a životního prostředí
 • lidských práv
 • obchodu a průmyslu
 • odborů
 • sdružení rodičů, mládeže a dětí
 • samosprávy
 • zemědělství a lesnictví
 • ženské a feministické
 • a dalších oblastí.

Vytváříme prostor pro směřování k udržitelnému rozvoji a spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj případně s jiným vládním orgánem pověřeným institucionalizací udržitelného rozvoje v České republice.

O NÁS? S NÁMI! funguje na základě demokracie a dobrovolnosti, nezávisle na politických stranách a hnutích. Sdružení plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami a není jim žádným způsobem nadřízeno.

Cíle

Naším cílem je iniciovat vzájemnou komunikaci a spolupráci organizací i jednotlivců z environmentální, ekonomické a sociální sféry a veřejné správy pro prosazování principů udržitelného rozvoje jako průřezové problematiky do politiky veřejné správy, samosprávy a aktivit společnosti v rámci České republiky. Udržitelný rozvoj chceme prosazovat a zviditelňovat jako průřezovou problematiku, která se týká celé společnosti a je založena na aktivní účasti všech hlavních skupin občanské společnosti.

Chceme se zapojit již do přípravné fáze práce na strategii udržitelného rozvoje České republiky, a to zpracováním výstupů z odborných diskuzí. Výstupy z odborných diskuzí předáme ve formě sborníku Radě vlády pro udržitelný rozvoj jako jeden z podkladů pro zpracování strategie udržitelného rozvoje ČR.

Činnost

Hlavní činnost platformy spočívá v realizaci odborných diskuzí. Odborné diskuze probíhají od května 2003 do května 2004. Diskuze povedou profesionální moderátoři – facilitátoři.

Úvodní odborná diskuse je věnována udržitelnému rozvoji jako hlavnímu východisku rozvoje společnosti založeného na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí a Strategii udržitelného rozvoje ČR.

Další diskuze se již věnují konkrétním tématům udržitelného rozvoje:

 • Co přinese/změní environmentální daňová reforma?
 • ČR, lidská práva a sociokulturní skupiny
 • Klíčové problémy ŽP
 • Život v regionech ČR
 • Prosazování aktivní politiky zaměstnanosti
 • Moderní koncepce průmyslového rozvoje
 • Faktory ovlivňující kvalitu ŽP: chemizace ŽP, energie a odpady
 • Jak pomoci rodině na prahu 21. století?
 • Vzorce spotřeby
 • Hospodaření v krajině v koncepci udržitelného rozvoje ČR
 • Možnosti/koncepce řešení krizových situací jednotlivců i skupin v rámci udržitelného rozvoje ČR
 • Doprava

Závěrečná konference je vyhodnocením projektu.

Členové platformy mají vždy po dobu jednoho měsíce možnost prodiskutované téma připomínkovat v neveřejné části těchto stránek.

Připomínkované výstupy odborných diskuzí budou zpracovány ve sborníku a předány Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

webdesign & publikační systém
ECONNECT