lidé Pro členy
logo
   
HOME O NÁS KONTAKT SLOVNÍČEK POJMŮ ZASÍLÁNÍ NOVINEK
    Platforma O NÁS? S NÁMI!
O NÁS
S NÁMI - ZAPOJTE SE!
NAŠI ČLENOVÉ
KONTAKT

Udržitelný rozvoj
ČLÁNKY O UR
CO JE UR
RADA PRO UR
STRATEGIE UR

TÉMATA ODBORNÝCH DISKUZÍ

DISKUZNÍ FÓRUM
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


logo ÚEP
Koordinátorem projektu je Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.


   

Úvodní stránka

Strategie udržitelného rozvoje je dokument vymezující hlavní strategické cíle k dosažení udržitelnému rozvoje i způsoby a cesty, které umožňují tyto cíle naplnit. Národní strategie udržitelného rozvoje implementuje Agendu 21 na úrovni státu, přitom zohledňuje specifické podmínky dané země.

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o dalším plnění Agendy 21 a závěrů UNCED (UNGASS, New York, 1997) konstatovalo neuspokojivý stav v prosazování udržitelného rozvoje a vyzvalo státy k zvýšení efektivnosti provádění Agendy 21, včetně zpracování a realizace národních strategií UR a ustavení národních institucí pro udržitelný rozvoj. K posilování programového a institucionálního zajištění udržitelného rozvoje vyzval také Světový summit OSN o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002).

V České republice byly zahájeny práce na národní strategii udržitelného rozvoje za účasti Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR v roce 1998. První návrh Národní strategie udržitelného rozvoje zpracoval kolektiv autorů koordinovaný Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v roce 2001 v rámci čtyřletého projektu Programu OSN pro rozvoj (UNDP) „K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek“. Pro svoji obecnost a absenci strategického charakteru byl návrh přijat pouze jako jeden z podkladových materiálů pro přípravu národní strategie. V roce 2002 byl vypracován Českým ekologickým ústavem další návrh Strategie udržitelného rozvoje České republiky s podtitulem „Od ekonomického růstu k udržitelnému rozvoji“. Návrh, kritizovaný zejména odbornou veřejností pro svoji nekoncepčnost, také neuspěl.

Oběma návrhům je vytýkáno přílišné zohlednění environmentálního rozměru udržitelného rozvoje na úkor ekonomického a sociálního pilíře. Nedostatečná se ukázala i spolupráce s občanským sektorem ve fázi jejího zpracování, a to zejména ve druhém případě.

Významný impuls pro zintenzivnění úsilí na dosažení koncepčního programového a institucionálního řešení problematiky udržitelného rozvoje v České republice přinesl Johannesburský summit. Při vyhodnocování závěrů tohoto summitu navrhlo Ministerstvo životního prostředí vytvoření Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jejímž hlavním úkolem by měla být koordinace vzniku strategie udržitelného rozvoje ČR.

Vláda ČR na svém prosincovém zasedání přijala usnesení č. 1286, v němž uložila ministru životního prostředí zpracovat a ve spolupráci dalšími resorty předložit návrh postupu institucionálního zabezpečení problematiky udržitelného rozvoje na národní úrovni. Ministerstvo životního prostředí tento návrh předložilo vládě ke schválení na jejím zasedání 23. dubna 2003.

Dne 30. července 2003 přijala vláda ČR usnesení č. 778, v němž zrušila ke dni 31. 7. 2003 Radu vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii a od 1. 8. 2003 zřídila Radu vlády pro udržitelný rozvoj. Předsedou Rady jmenovala místopředsedu vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petra Mareše.

Dne 6. srpna 2003 schválila vláda ve svém usnesení č. 836 Statut Rady, návrh rozpočtu Rady na období let 2003 až 2006, jmenovala s účinností od 15. srpna 2003 ministry průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a životního prostředí místopředsedy Rady a uložila místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje do 15. září 2003 jmenovat členy Rady a do 30. června 2004 předložit vládě návrh Strategie udržitelného rozvoje ČR.

webdesign & publikační systém
ECONNECT